Reklamačný poriadok

V prípade, že tovar, ktorý kupujúci obdržal, je poškodený, má inú výrobnú vadu alebo sa vada vyskytla počas jeho používania, kupujúci vyplní Reklamačný formulár a spolu s tovarom a faktúrou odošle na adresu:

LUXBRAND FASHION s.r.o.
Partizánska cesta 32
974 01 Banská Bystrica

 

Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

 

Záruka sa nevzťahuje na:       

a) vady zapríčinené bežným používaním

b) nesprávnym použitím výrobku

c) neodbornou montážou

d) nesprávnym skladovaním

e) zanedbaním starostlivosti o výrobok

f) nevhodným ošetrovaním

 

Postup pri reklamácii:

 

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom

2) tovar zašlite ako doporučený list/balík (nie na dobierku) na hore uvedenú adresu

3) do zásielky vložte tovar spolu s faktúrou a reklamačným listom

 

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.